Forretningsområdet

Cirkom er især specialiseret i leverancer til den farmaceutiske- og biotekniske industri samt til fødevareproducerende virksomheder. Kunderne omfatter førende industrivirksomheder inden for disse brancher samt anden procesindustri.

Vi har mange års praktisk erfaring og har medvirket til både store og små projekter og succesfulde automatiseringsløsninger hos vores kunder – fra samarbejde med kundens udviklingsafdeling til deltagelse i validering af maskiner.

De fleste medarbejdere kommer fra automations- og produktionsvirksomheder og har derigennem et stort kendskab til udstyr og processer indenfor flere brancheområder – tilsammen en dyb og bred ingeniørviden. Derudover har vi medarbejdere som har deltaget i internationale arbejdsgrupper inden for GAMP*, hvorfor vi har et indgående kendskab til at kvalificere til farmabranchen. Cirkom har endvidere en bred integrationserfaring og et tæt samarbejde med mange systemleverandører. Synergien af alle disse ekspertiser er til stor gavn for vores kunder, og tillader os at tilbyde kvalificeret videnassistance, som kan indgå på de forskellige niveauer og stader i et projekt.

Vores samarbejdspartnere

Samarbejde med kunden

Vores projekt eksekveringsplan understøtter, at vi i samarbejde med den enkelte kunde kan vælge den samarbejdsform, der bedst udnytter vore fælles ressourcer. På den måde opnår vi det optimale resultat med de laveste omkostninger.

I alle vore projekter lægger vi lige så stor vægt på projektledelse som på det systemtekniske. Det betyder, at vi igennem hele forløbet har fokus på at fastholde kommunikationen til kunden, at overholde aftaler, og på at systemet ikke er leveret førend relevant test, indkøring og uddannelse er foretaget som planlagt.

*GAMP= Good Automation Manufacturing Practice. Fortolkning og anvendelse af ‘best practice’ der opfylder myndighedskrav, rette kvalitet og risicivurderinger.

Scroll to Top