Opgaver vi løser

Automation til den farmaceutisk branche, biotek- og fødevareindustrien

Vi tilstræber altid en samarbejdsform, der bedst udnytter vores og kundernes fælles ressourcer. På den måde opnår vi de bedste resultater med de laveste omkostninger.

I alle vores projekter lægger vi lige så stor vægt på projektledelse som på det systemtekniske. Det betyder, at vi igennem hele forløbet har fokus på at fastholde kommunikationen til kunden, at overholde aftaler, og på at systemet ikke er leveret før test, indkøring og uddannelse er foretaget som planlagt.

Vores leverancer forudsætter, at vi har indgående procesviden og dyb erfaring med automation, design af proceskontrolløsninger, projektering og kvalificering:

Procesviden

  • Fyldeproces (Aspekter inden for fyldeteknologier)
  • Frysetørring
  • Autoklavering
  • Sterilisation
  • SIP / CIP
  • Vaskeprocessor
  • FMS (Monitorering af kritiske produktionsfaciliteter)
  • BMS (Bygningsventilation)
  • Formulering
  • Utility proces systemer (WFI, PTW, Rendamp m.m.)
  • Utility distributionssystemer

Automation

  • Teknologistrategi
  • Integration til MES
  • SCADA/HMI-systemer
  • Batch håndtering (recept & batchrapportering)
  • PLC programmering (flere platforme)
  • Databaser løsninger
  • Historisk data opsamling og præsentation

Projektering

  • Design af proceskontrolløsninger
  • Tværgående koordinering af flere discipliner
  • Projektering iht. GAMP 5
  • Struktureret projektering i.h.t. internationale standarder (S88, S95 m.m.)
  • Tidsplanlægning
  • Procurement herunder styring af underleverandører

Kvalificering

  • “Quality by Design”
  • Sparring med kunde kvalitetsorganisationer
  • Kvalificering efter standarder (bl.a. GAMP 5)
  • Test og Dokumentation
  • Kontrol og tilsyn
  • Deltagelse ved myndighedsinspektioner
Scroll to Top