Henriks skillevej førte til drømmejob: Programmering har altid interesseret mig

Henriks skillevej førte til drømmejob: Programmering har altid interesseret mig

Efter 19 år som flymekaniker, teknisk supporter og reparatør stod Henrik Kofoed tidligere i 2019 ved en skillevej, der førte ham til en ingeniørstilling hos Cirkom A/S. Nu arbejder han med sin passion, nemlig kodning og programmering hos den virksomhed, han længe har været betaget af.

SCADA-systemer og PLC-programmeringer er ikke fremmede for Henrik Kofoed. Faktisk er disse begreber hans bedste venner i sit daglige arbejde som ingeniør hos Cirkom.

”PLC-programmering er kernen i enhver moderne styring- og automatiseringsløsning. Jeg deltager i opdateringer og udvikling af systemer gennem PLC-programmering. På anlæg, der skal ændres eller optimeres, deltager jeg i udarbejdelse af analyser og vejledninger. Som en del af dette indgår også udvikling af SCADA-systemer, der anvendes som interface mellem anlægget og operatøren,” siger Henrik Kofoed.

PLC- og SCADA-styringer kræver procesforståelse og viden om programmering

Henrik Kofoed deltager i kvalificering og udvikling af anlæg til farmavirksomheder.

”Ønsker en kunde at optimere deres anlæg, bygger vi videre på anlæggets eksisterende styresystemer. Jeg koder systemet ud fra kundens ønsker og behov. Det handler f.eks. om, hvordan anlægget skal agere, hvad temperaturen skal være og hvor højt trykket skal være,” siger Henrik Kofoed.

Det kræver sparring med kunden og forståelse for den proces, softwaren skal indgå i. Henrik Koefoed er oprindeligt uddannet flymekaniker og har 19 års erfaring som tekniker og reparatør. Han har derfor indgående forståelse for, hvordan tekniske systemer fungerer.

”Jeg har en general procesforståelse på mange typer af anlæg og kan derfor let sætte mig ind i et nyt anlæg. Jeg er blandt andet certificeret tekniker på tre typer fly og har arbejdet som teknisk supporter på vaskeinstallationer og reparatør på fyldelinjer,” siger Henrik Kofoed.

Cirkom står for effektive automatiseringsløsninger

Henrik Kofoed kender Cirkom fra tidligere ansættelser. Han er derfor glad for, at han nu har fået muligheden for at arbejde med det, han brænder for på en arbejdsplads, han længe har set op til.

”Jeg har i tidligere stillinger lært Cirkom at kende som arbejdsplads og leverandør, hvor vi brugte dem til at udføre programmering, kvalificering og vejledning på forskellige anlæg. Jeg ved, at Cirkom står for god vejledning, høj faglighed og tilbyder automatiseringsløsninger, der fungerer og effektiviserer. Samtidig er Cirkom et godt sted at være rent socialt,” siger Henrik Kofoed og fortsætter:

”Jeg har før udført programmeringsopgaver og ville gerne gøre det til en levevej. Da jeg stod ved en skillevej i min karriere, fik jeg pludselig muligheden for at arbejde hos Cirkom. Nu roder jeg dagligt med de kodninger, som jeg brænder for.”

Design og softwareudvikling gør en forskel for farmavirksomheder

Softwareprogrammering er ikke den eneste funktion Henrik Kofoed varetager. Sparring omkring installation, drift og design af løsninger spiller en lige så stor rolle for farmavirksomhederne.

”Jeg skal for det første være god til at forudse mulige komplikationer, allerede inden softwaren udvikles. Jeg skal tænke flere skridt foran for at finde ud af, hvordan processerne sammensættes mest hensigtsmæssigt. Dernæst kommer hele designet af systemerne. Vi skal sørge for at lave brugervenlige løsninger, der gør dem intuitive for kunderne at benytte,” siger Henrik Kofoed og fortsætter:

”Det er en udfordrende proces at udvikle og designe løsninger efter ønsker og krav fra kunder. Dertil kommer myndigheders gældende krav. Der er dog et kæmpe behov for de løsninger, vi laver, og vi kan se, at vi gør en forskel. Farmabranchen er i rivende udvikling, hvor både gamle anlæg skal erstattes, og nye anlæg skal have opgraderet softwaren og hardwaren,” siger Henrik Kofoed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan det er at arbejde med automatiseringsløsninger hos Cirkom, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Kurt Christensen eller direktør Martin Madsen.

Scroll to Top